čtvrtek 14. září 2017

Učivo od 11. do 18. září 2017

Učili jsme se:


  • zapnout počítač
  • přihlásit se
  • vyhledat stránky školy + třídy + Informatiky
  • spustit programy Malování, WordPad, Kalkulačka, přepínat mezi nimi
  • v Malování namalovat domeček
  • ve WordPadu psát dny (měsíce) pod sebe (Enter slouží k odskočení na nový řádek)
  • sestavovat si příklady, ty pomocí kalkulačky vypočítat, výsledky zapsat